นักลงทุนสัมพันธ์

เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่: 28 เม.ย. 2566 | เวลา: 52:42 นาที

>> กดที่นี่เพื่อดูวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่: 31 ก.ค. 2563 | เวลา: 57:09 นาที

>> กดที่นี่เพื่อดูวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่: 30 เม.ย. 2562 | เวลา: 50:11 นาที

>> กดที่นี่เพื่อดูวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่: 27 เม.ย. 2561 | เวลา: 01:38:40 นาที

>> กดที่นี่เพื่อดูวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่: 28 เม.ย. 2560 | เวลา: 50:50 นาที

>> กดที่นี่เพื่อดูวีดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่: 29 เม.ย. 2559 | เวลา: 54:05 นาที

>> กดที่นี่เพื่อดูวีดีโอ