นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) (“SCI”)
สำนักงานใหญ่ : 107/1 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด กม.27 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-338-1414-9
โทรสาร : 02-708-0326-7
นักลงทุนสัมพันธ์ : 02-361-8014-7 (IR@sci-groups.com)
เว็บไซต์ : http://www.sci-mfgr.com
ประเภทธุรกิจ :
  • ผลิตและจำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ
  • ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ภายใต้บริษัทย่อย
  • ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ปัจจุบันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก)
    ภายใต้บริษัทย่อย
  • ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจำหน่าย
ปีที่เริ่มก่อตั้ง : ปี 2530
ทะเบียนนิติบุคคลบริษัท : 0107558000202
ทุนจดทะเบียน : 750,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว : 750,000,000 บาท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : วันที่ 13 ตุลาคม 2558
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9999
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
เลขที่ 790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-714-8842