นักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์ม 56-1

ปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563 3.97 Mb. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562 5.71 Mb. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561 7.70 Mb. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560 13.69 Mb. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 13.90 Mb. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558 6.36 Mb. ดาวน์โหลด