นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2566 2565
รายงานประจำปี ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.