นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2567 2566
รายงานประจำปี ประจำปี 
งบการเงิน
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.