นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 07 ส.ค. 2563 16:39

SCI

ราคาล่าสุด

1.57

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.03 (1.95%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

11,893,100

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

1.54 - 1.55

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.57 / 230,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.58 / 12,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.55 - 1.63

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.86 - 2.00

Chart Type