นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 26 ต.ค. 2564 16:50

SCI

ราคาล่าสุด

2.22

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.12 (-5.13%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,565,000

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

2.34 - 2.32

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.22 / 48,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.24 / 96,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.22 - 2.32

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.20 - 2.54

Chart Type