นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 22 เม.ย. 2564 16:35

SCI

ราคาล่าสุด

1.60

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02 (-1.23%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,362,800

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

1.62 - 1.64

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.60 / 62,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.63 / 1,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.60 - 1.68

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.97 - 1.82

Chart Type