นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 22 พ.ค. 2562 10:47

SCI

ราคาล่าสุด

1.93

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.01 (-0.52%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,100

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

1.94 - 1.93

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.93 / 2,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.94 / 2,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.93 - 1.93

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.90 - 3.52

Chart Type