นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ย. 2562 16:38

SCI

ราคาล่าสุด

1.65

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.03 (-1.79%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

79,800

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

1.68 - 1.69

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.65 / 6,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.69 / 10,400

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.65 - 1.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.65 - 3.24

Chart Type