นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ค. 2564 15:19

SCI

ราคาล่าสุด

2.12

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02 (-0.93%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,416,700

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

2.14 - 2.14

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.12 / 27,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.14 / 127,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.08 - 2.14

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.19 - 2.54

Chart Type