นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 04 ต.ค. 2566 16:35

SCI

ราคาล่าสุด

0.75

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

233,100

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

0.75 - 0.76

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.74 / 61,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.75 / 18,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.74 - 0.76

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.74 - 1.97

Chart Type