นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 29 ต.ค. 2563 16:36

SCI

ราคาล่าสุด

1.25

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.01 (-0.79%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

92,700

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

1.26 - 1.24

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.23 / 15,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.25 / 100,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.22 - 1.26

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.86 - 1.90

Chart Type