นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิ.ย. 2567 14:16

SCI

ราคาล่าสุด

0.71

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.04 (-5.33%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

61,000

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

0.75 - 0.71

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.71 / 51,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.73 / 5,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.71 - 0.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.58 - 1.23

Chart Type