นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิ.ย. 2565 16:35

SCI

ราคาล่าสุด

1.79

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.02 (1.13%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

304,688

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

1.77 - 1.76

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.79 / 23,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.80 / 4,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.76 - 1.81

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.59 - 2.76

Chart Type