นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 08 เม.ย. 2563 16:35

SCI

ราคาล่าสุด

0.88

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.01 (-1.12%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

675,700

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

0.89 - 0.90

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

0.88 / 5,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

0.89 / 11,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.86 - 0.91

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.86 - 2.34

Chart Type