• เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

 • อีเมล์รับข่าวสาร

 • ติดต่อเรา

  บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 107/1 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27
  ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

  สำนักงานใหญ่
  โทรศัพท์: (+66) 02-338-1414-7
  โทรสาร: (+66) 02-708-0326    อีเมล์: service@sci-mfgr.com

  นักลงทุนสัมพันธ์
  โทรศัพท์: (+66) 02-361-8014-7 / (+66) 092-280-3098
  โทรสาร: (+66) 02-361-8018    อีเมล์: ir@sci-groups.com