นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.พ. 2562 16:37

SCI

ราคาล่าสุด

2.38

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02 (-0.83%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

300,400

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

2.40 - 2.42

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.38 / 112,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.40 / 51,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.38 - 2.42

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.34 - 7.10

Chart Type