นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561 09:39

SCI

ราคาล่าสุด

2.76

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

2.76 - -

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.76 / 400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.78 / 10,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.60 - 7.10

Chart Type