นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

สกุลเงิน: THB ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.พ. 2562 16:37

SCI

ราคาล่าสุด

2.38

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02 (-0.83%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

300,400

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

2.40 - 2.42

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.38 / 112,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.40 / 51,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.38 - 2.42

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.34 - 7.10

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %